POTENCIANT

L’IMPACTE

 DEL SECTOR DE LA

POLÍTICA PÚBLICA

 INTERNACIONAL

A BARCELONA

QUI SOM?

A BIPP HUB promovem el desenvolupament del sector de la Política Pública Internacional (IPP per les seves sigles en anglès). Ho fem oferint un espai de treball d’alta qualitat, oportunitats d’aprenentatge continu i un ventall de serveis de suport a mida, així com la gestió de projectes amb un enfocament sectorial.

La nostra visió és un futur en què els professionals del sector de la IPP de Barcelona tinguin accés a un espai de treball, rebin els serveis i el suport de la comunitat i tot allò que necessitin per complir les seves missions, i alhora puguin fer aflorar el sector IPP a Barcelona.

POTENCIANT L’IMPACTE

DEL SECTOR DE LA POLÍTICA PÚBLICA

INTERNACIONAL A BARCELONA

QUI SOM?

A BIPP HUB promovem el desenvolupament del sector de la Política Pública Internacional (IPP per les seves sigles en anglès). Ho fem oferint un espai de treball d’alta qualitat, oportunitats d’aprenentatge continu i un ventall de serveis de suport a mida, així com la gestió de projectes amb un enfocament sectorial.

La nostra visió és un futur en què els professionals del sector de la IPP de Barcelona tinguin accés a un espai de treball, rebin els serveis i el suport de la comunitat i tot allò que necessitin per complir les seves missions, i alhora puguin fer aflorar el sector IPP a Barcelona.

ELS NOSTRES RESIDENTS

Els nostres residents engloben joves graduats i professionals veterans, projectes en fase de start-ups i organitzacions consolidades, empreses socials i organitzacions sense ànim de lucre. El que tots els nostres residents tenen en comú es el compromís d’abordar els desafiaments mes difícils del mon.
Els nostres residents engloben joves graduats i professionals veterans, projectes en fase de start-ups i organitzacions consolidades, empreses socials i organitzacions sense ànim de lucre. El que tots els nostres residents tenen en comú es el compromís d’abordar els desafiaments mes difícils del mon.

Els residents de BIPP HUB són innovadors globals. Conceptualitzen, desenvolupen i implementen solucions innovadores per fer front a temes globals com la pobresa, els drets humans, la prevenció de conflictes i la sostenibilitat.

JOVES PROFESSIONALS DEL SECTOR IPP

THINK TANKS I FUNDACIONS

PROFESSIONALS INDEPENDENTS

ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS

RESIDENTS TEMPORALS DEL SUD

ACTORS DEL SECTOR IPP RECENT ARRIBATS A LA CIUTAT

START-UPS DEL SECTOR IPP

Els residents de BIPP HUB són innovadors globals. Conceptualitzen, desenvolupen i implementen solucions innovadores per fer front a temes globals com la pobresa, els drets humans, la prevenció de conflictes i la sostenibilitat.

PERFIL DEL RESIDENT DE BIPP HUB

01
Organitzacions de 10 membres o menys
Aquests són els actors que tenen major necessitat dels nostres serveis i treuen més profit de la col·laboració amb els altres; representen més del 60% del sector IPP a Barcelona.
02
Organitzacions joves
Projectes i organitzacions internacionals amb una vida d’entre 1 i 10 anys i amb un pressupost anual inferior a 500.000EUR.
03
Actors de la Política Pública Internacional (IPP)
Professionals independents, thinks tanks, empreses socials i fundacions privades que treballen en reptes globals.

EL QUE DIUEN
ELS NOSTRES RESIDENTS

BIPP HUB es una de les iniciatives més excitants per el sector de la Política Internacional que té lloc a Barcelona en molts anys. Combina valors forts amb una visió estratègica que s’adapta perfectament als principis fundadors de democraciaAbierta de promoure la justícia, la democràcia i els drets humans i civils. Estic convençut que ser un resident serà una oportunitat única de compartir el nostre propòsit de fer d’aquest turbulent món un lloc millor per tothom.

Francesc Badia i Dalmases
Editor, DemocraciaAbierta

 

 

BIPP HUB es una gran oportunitat per organitzacions que estan començant a treballar junt amb altres en posició similar per compartir costos i recursos. A més, crea un ambient de treball que ajuda no només a establir-se a Barcelona sinó també a prosperar. Establir una nova organització comporta riscos però ubicant -nos a BIPP HUB fa possible reduir-los i centrar-nos en la nostra missió. Es una innovació que col·loca a Barcelona al capdavant de les ciutats europees en donar suport al sector sense ànim de lucre.

Robert Templer
Director, Higher Education Alliance for Reugees (HEAR)

 

BIPP HUB es l’idea adequada al moment adequat a Barcelona. El sector de la política internacional a Barcelona està creixent, però sempre ha faltat un “centre”. Proporcionant un espai de treball d’alta qualitat per al sector, així com una sèrie de serveis a mida, BIPP HUB ajuda a les organitzacions residents com la nostra a materialitzar el nostre potencial. També ens agrada la flexibilitat inherent a un espai de compartit com aquest, que ens ajuda a trobar solucions flexibles que s’adapten als canvis en la dimensió del nostre equip humà. 

Mark Freeman
Director, Institute For Integrated Transitions (IFIT)

 

EL QUE DIUEN ELS NOSTRES RESIDENTS

BIPP HUB es una de les iniciatives més excitants per el sector de la Política Internacional que té lloc a Barcelona en molts anys. Combina valors forts amb una visió estratègica que s’adapta perfectament als principis fundadors de democraciaAbierta de promoure la justícia, la democràcia i els drets humans i civils. Estic convençut que ser un resident serà una oportunitat única de compartir el nostre propòsit de fer d’aquest turbulent món un lloc millor per tothom.

Francesc Badia i Dalmases
Editor, DemocraciaAbierta

 

 

BIPP HUB es una gran oportunitat per organitzacions que estan començant a treballar junt amb altres en posició similar per compartir costos i recursos. A més, crea un ambient de treball que ajuda no només a establir-se a Barcelona sinó també a prosperar. Establir una nova organització comporta riscos però ubicant -nos a BIPP HUB fa possible reduir-los i centrar-nos en la nostra missió. Es una innovació que col·loca a Barcelona al capdavant de les ciutats europees en donar suport al sector sense ànim de lucre.

Robert Templer
Director, Higher Education Alliance for Reugees (HEAR)

 

BIPP HUB es l’idea adequada al moment adequat a Barcelona. El sector de la política internacional a Barcelona està creixent, però sempre ha faltat un “centre”. Proporcionant un espai de treball d’alta qualitat per al sector, així com una sèrie de serveis a mida, BIPP HUB ajuda a les organitzacions residents com la nostra a materialitzar el nostre potencial. També ens agrada la flexibilitat inherent a un espai de compartit com aquest, que ens ajuda a trobar solucions flexibles que s’adapten als canvis en la dimensió del nostre equip humà. 

Mark Freeman
Director, Institute For Integrated Transitions (IFIT)

 

QUÈ OFERIM?

BIPP HUB ofereix una combinació única d’espai i serveis exclusivament per el sector IPP de Barcelona.

CURSOS

Cursos i formació en Política Pública Internacional.

BARCELONA

BIPP HUB ocupa el Pavelló Central del Recinte Modernista de Sant Pau, patrimoni protegit de la UNESCO.

BIPP HUB
Sant Pau – Recinte Modernista.
Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona SPAIN

Tel – 00 34 935241010
Email address – info@bipphub.org

BARCELONA

BIPP HUB ocupa el Pavelló Central del Recinte Modernista de Sant Pau, patrimoni protegit de l’UNESCO.

BIPP HUB
Sant Pau – Recinte Modernista. Pavelló Central.
Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona SPAIN

Tel – 00 34 935241010
Email address – info@bipphub.org