ADVANCED FUNDRAISING TECHNIQUES

La forta reducció de les subvencions públiques nacionals combinada amb la coneguda sobre-dependència en un nombre reduït de fonts de recursos està forçant les organitzacions del sector IPP de Barcelona a reconsiderar les estratègies d’obtenció de fons vigents des de fa anys. El taller “Advanced Fundraising Techniques” us aproxima als enfocaments més moderns de captació de fons, incloent la captació internacional, la construcció de partenariats i la diversificació de fons de recursos. Un element clau de la missió de BIPP HUB és donar suport a les organitzacions IPP de Barcelona en la identificació i implementació d’estratègies de captació de fons que els permetin l’èxit en les seves organitzacions de participar en missions en un entorn cada vegada més competitiu. Amb aquest propòsit, aquest taller busca identificar les necessitats i reptes de cada una de les organitzacions participants.

Per a més informació, si us plau envia’ns un correu a info@bipphub.org.

Share This