COMUNITAT

AKTEK

AKTEK ajuda tant a actors del sector públic com del sector privat a gestionar la seva activitat i operacions en entorns fràgils a través de millorar la informació. Per mitjà de la tecnologia organitzen i tracten la informació de la pròpia organització i la informació de la resta d’actors locals i globals.

Els professionals de AKTEK són enginyers i científics que treballen per aportar solucions que preservin la memòria institucional, connectin informació i dades i facilitin respostes veloces a problemes urgents o situacions de pressió. Tant per mitjà de mapeig intel·ligent de públics d’interès, monitorització i seguiment de percepció pública, o elaboració de models avançats de riscos i resiliència, el propòsit d’AKTEK és preveure i combatre l’extremisme, el terrorisme, la pirateria, l’epidèmia, el canvi climàtic i els desastres naturals.

BARCELONA CITY AND RIGHTS
ACTION PLAN SECRETARIAT

El BCN City and Rights Action Plan aspira a transformar Barcelona en un centre global de referència per a als drets civils i socials. I ho fa gràcies a un parternariat del sector públic, privat i el tercer sector de la ciutat, que permet crear i promocionar un conjunt d’incentius potents capaços d’atreure a Barcelona una massa crítica de les organitzacions, fundacions i think tanks líders en àmbits com els drets humans, la justícia global, la democràcia, la llibertat, l’emergència climàtica, migracions, equitat, salut, educació, recursos naturals, sostenibilitat o altres qüestions globals relacionades.

El secretariat del Pla d’Acció Barcelona Ciutat i Drets està allotjat per BIPP HUB, que lidera i gestiona el pla.

BUILD UP

Build Up és una empresa social que treballa amb la societat civil en diversos països per dissenyar pràctiques innovadores de participació en la construcció de la pau. L’equip de Build Up combina més de 10 anys d’experiència en els àmbit del desenvolupament, construcció de la pau, política pública, mitjans, tecnologia i màrqueting.

Per això, Build Up és un actor de l’àmbit del ‘peacetech’, aportant experiència i coneixements en la construcció de la pau per mitjà de les tecnologies. Build Up contribueix a aportar estàndards i metodologia en el desenvolupament i ús de les noves tecnologies per a la construcció de la pau i els seus fundadors son veus líders en aquest nou àmbit.

FUNDACIÓN AVINA

Fundación Avina és una fundació llatinoamericana que promou la sostenibilitat a partir de processos col·laboratius que generen impactes positius a gran escala.
 
Fundación Avina treballa per al Sud Global (Amèrica Llatina i Àfrica), en línia amb l’agenda 2030 de les Nacions Unides, per tal d’impulsar la innovació en la cura del planeta i el benestar de les persones. Promou processos col·laboratius de canvi que permeten comprendre els reptes i oferir respostes específiques per a cada context, creant canvis sistemàtics i resilets. 

INSTITUTE FOR
INTEGRATED TRANSITIONS (IFIT)

IFIT és una organització no governamental dedicada a ajudar als països en conflicte o amb un entorn fràgil a fer una transició vers la pau o a superar règims autoritaris. IFIT dona assessorament expert independent als actors locals que treballen per trencar cicles de repressió o de violència. El treball d’IFIT es du a terme principalment als països o zones afectades, involucrant de forma directa a agents polítics i líders de la societat civils. Amb un treball i experiència globals, IFIT promou el desenvolupament de coneixement i experiències pràctiques que ajudin a fer possible aproximacions mes empíriques, integrades i transversals en els processos de transició a la pau i la democràcia.

JUSTPEACE LABS

JustPeace Labs té per missió apoderar a les comunitats locals per tal que prenguin un rol actiu en la construcció de la pau i el desenvolupament sostenible a través de la tecnologia. Just Peace Labs treballa amb professionals locals, formant experts i especialistes per tal d’accelerar i millorar l’accés a la tecnologia. Crea aplicacions específiques i vetlla per un ús ètic i segur de la tecnologia, buscant solucions perdurables a llarg terme.

NATURAL STRATEGIES

Natural Strategies és un equip de consultors que donen suport a la conservació d’ecosistemes arreu del món. Cerca solucions per ajudar països, comunitats i empreses a preservar el medi natural, a mitigar els efectes del canvi climatic i a contribuir al desenvolupament sostenible. També dóna suport al sector públic i privat en la planificació i implementació de les seves polítiques.

Natural Strategies s’involucra amb agents de canvi en l’ús del sòl i la conservació del medi, per tal de readreçar conjuntament els efectes de la degradació medioambiental i contribuir així a desenvolupar alternatives d’economia verda. D’aquesta manera es creen vies de desenvolupament sostenible que beneficïen els ecosistemes.

OBREAL-Global Observatory

OBREAL-Global Observatory promou el diàleg i les sinèrgies entre sectors governamentals, acadèmics i socials, tenint en compte les especificitats i les heterogeneïtats pròpies de cada regió del món. Treballa per crear relacions trans-regionals en el sector acadèmic i per a millorar el desenvolupament de l’educació superior i la recerca a través de projectes multi-regionals de col·laboració.

OBREAL-Global Observatory contribueix a la construcció de ponts per a la millora global de l’educació superior i la recerca.  

QUO ARTIS

Quo Artis és una fundació internacional que busca establir connexions entre l’art, la ciència i la tecnologia. Ho fa per mitjà del treball conjunt entre professionals d’aquests tres àmbits. El seu propòsit és afegir valor a la societat i a la cultura encoratjant la co-creació per mitjà de projectes interdisciplinaris i innovadors.

RCS GLOBAL

RCS Global és líder en subministrament responsable de matèries primes gràcies a les seves mesures de control. RCS Global aporta solucions basades en la tecnologia per ajudar a descobrir i impulsar oportunitats per a projectes d’extracció minera artesanals o de petita escala. RCS ajuda els seus clients i socis a complir amb tots els estàndards locals i internacional de responsabilitat i a acomplir amb totes les normes sobre minerals de conflicte. Ho fan aportant un control de tota la cadena de subministrament per mitjà de sistemes de control de risc a temps real, avaluació d’impactes, control, gestió i rendició de comptes.

REVOLVE

REVOLVE és una agència de comunicació i mitjans que promou la cultura de  la sostenibilitat. REVOLVE publica una revista trimestral enfocada a l’aigua (hivern), la natura (primavera), l’energia (estiu) i la mobilitat (tardor). REVOLVE coordina publicacions, comissiona exhibicions fotogràfiques i organitza fòrums i debats. També ofereix projectes gràfics, visualització de dades, desenvolupament de continguts, branding i campanyes a les xarxes socials per tal de maximitzar l’impacte i l’abast de projectes de la Unió Europea i de campanyes d’altres actors institucionals i privats. REVOLVE treballa amb diversos actors per accelerar la transformació de l’energia vers a un mon més net.

VERIFICAT

Verificat és la primera plataforma de ‘fact-checking’ de Catalunya.

Inspirant en l’International Fact-Checking.  Network, Verificat és un projecte periodístic independent i sense ànim de lucre que combat la desinformació amb informació contrastada i programes educatius a les escoles.

 

VIVID ECONOMICS

Vivid Economics es una consultoria econòmica estratpegica que assessora en el disseny de polítiques públiques i dóna suport en la presa de decisions comercials, des d’un enfocament ampli i internacional. Treballa amb governs locals i nacionals, empreses multinacionals, organitzacions internacionals, ONGs, i institucions financeres tant públiques com privades.

 

PROJECTES INCUBATS

CLIMATE INFRASTRUCTURE PARTNERSHIP (CLIP)

Climate Infrastructure Partnership (CLIP) és una comunitat transformadora que pretén accelerar la transició vers les infraestructures sostenibles a les zones urbanes i rurals.

Basada en un partenariat del sector púbic, privat i filantròpic, aquesta iniciativa promou la millora de les capacitats institucionals i dels inversors i la rèplica de models exitosos de disminució de riscos i de responsabilitat corporativa per afavorir infraestructures sostenibles.

CLIP rep el suport de BIPP HUB com a projecte incubat.

DEMOCRACIAABIERTA

DemocraciaAbierta és una plataforma digital global que publica en anglès, espanyol i portuguès donant veu a Llatinoamèrica per debatre la democràcia, la mobilització, la participació, els drets humans i el drets civils al llarg i ample d’aquest continent i de la resta del món.

Establerta al 2015 com una secció entre les cinc principals de OpenDemocracy –la prestigiosa plataforma global de mitjans que cobreix afers globals, idees i cultura per a encoratjar el debat democràtic arreu del món- democraciaAbierta està actualment en la seva segona etapa d’start-up amb un pla de consolidació pel 2018 que inclou el llançament de projectes, recursos i aliances in situ al continent llatinoamericà.

democraciaAbierta rep el suport de BIPP HUB com a projecte incubat.

HIGHER EDUCATION ALLIANCE
FOR REFUGEES (HEAR)

HEAR és una nova organització dedicada a la recerca per a la promoció de l’educació superior entre les persones que s’han vist obligades a deixar la seva llar per motiu de guerra, canvi climàtic o desastres naturals. HEAR té com objectiu aprofitar i maximitzar els recursos i experiència de les universitats del món per a crear aproximacions noves i innovadores a l’educació. Entre els primers projectes de HEAR trobem:

Qualificacions portables: Els refugiats sovint viatgen sense els documents que acrediten la seva formació anterior. La tecnologia ‘blockchain’ i els sistemes ‘peer-to-peer certification’ ofereixen perspectives de noves solucions a aquest problema; però l’entorn legal, polític i educacional ha de ser pres en consideració per tal d’identificar solucions exitoses..

El futur de l’educació síria: Les universitats síries estan en funcionament en les zones sota el control del govern. Però molts estudiants i acadèmics han marxat del país o han estat desplaçats a d’altres països. És necessari pensar quin és el rol que l‘educació ha de jugar en la reconstrucció de Síria i què cal fer per tal de reconstruir un sistema universitari eficient i exitós després d’un conflicte devastador.

Educació vocacional: Molts refugiats tenen ben poques expectatives de poder retornar als seus països aviat. Molts d’ells estan perfectament qualificats. De fet molts siris han treballat a països del Golf i hi ha oportunitats d’altres formes de treball si es posa en marxa un sistema de formació adequat.

HEAR rep el suport de BIPP HUB com a projecte incubat.

NEEDLAB

Needlab és una organització de recerca de disseny orientada a resoldre problemes de sostenibilitat fent ús d’estratègies centrades en les persones. Amb un equip d’arquitectes, enginyers, dissenyadors i artistes que comparteixen la idea que el disseny és responsable de millorar les nostres vides, Needlab orienta la seva tasca en descobrir noves vies de diàleg entre materials locals, costums socials, patrimoni cultural i medi ambient. Treballa per a comunitats d’arreu del món i implementa solucions de disseny accessibles per a tothom.

Needlab rep el suport de BIPP HUB com a projecte incubat. 

Share This